Tuesday, September 9, 2014

ALGEBRA
1.         x  = 
2.         am ´ an  =  am + n
3.         am ¸ an  =  am - n
4.         (am)n  =  am n
5.         loga mn = loga m + loga n
6.         loga  = loga m - loga n

7.         loga mn  = n loga m

8.          = 
9.           =  a + (n - 1)d
10.        = 
11.         = 
12.        =   = 

13.        = ,  | r | < 1

KALKULUS
1.         y = uv
             = u  + v
2.         y =   = 

3.          =  ´
4.         Luas di bawah lengkung
            =            atau
            =         

5.         Isipadu janaan
            =            atau
            =         
STATISTICS / STATISTIK
1.             =    
2.             =   
3.            =     = 
4.            =     = 
5.           = 
6.         I  =   ´ 100

7.           = 
8.           = 
9.           = 
10.       P(A È B)  =  P(A) + P(B) – P(A Ç B)
11.       =    ,  p + q  =  1
12.       Min  =  np
13.        
14.       Z  = 
GEOMETRI (GEOMETRY)
1.         Jarak
            =         
2.         Titik tengah
            (x, y) =
3.         Titik yang membahagi suatu tembereng             garis
            (x, y) =
4.         Luas segi tiga
           
5.           = 
6.           = 

TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI

1.         Panjang lengkok,  s  =  jq
2.         Luas sektor, L  =   q
3.           =  1
4.           = 
5.          = 
6.         sin 2A  =  2 sinA kosA
7.         kos 2A             =   kos2 A - sin2 A
                                    =  2 kos2 A -
                                    =  1 - 2 sin2 A
Cloud Callout: RUMUS TIDAK PERLU DIHAFAL!!!
SENANGNYA MATEMATIK TAMBAHAN
8.           =  sinA kosB  kosA sinB
9.           =  kosA kosB  sinA sinB
10.          = 
11.       tan 2A  = 
12.        =  =
13.       a2  =  b2 + c2 - 2bc kosA
14.       Luas segi tiga
            =   ab sin C